De verkorte Cros-procedure

Invordering onbetwiste B2B facturen

Snel een vonnis bekomen zonder tussenkomst van de rechtbank? Het kan!

 

1.

Upload uw factuur via onze website en vul het formulier in. Bij Be Paid duurt dit nog geen 5 minuten! Uw aanvraag is vrijblijvend en wordt meteen doorgestuurd naar onze partners, die nakijken of uw dossiers voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Is dit het geval, dan ontvangt u al na 2 dagen een offerte.

2.

Na een adrescontrole gaat de gerechtsdeurwaarder ter plaatse bij uw klant en betekent daar een officiële Ios-aanmaning tot betalen. De solvabiliteit van uw klant wordt bij die gelegenheid aandachtig bekeken. Bij deze betekening ligt de nadruk op bemiddeling en wordt altijd rekening gehouden met de vastgestelde omstandigheden en de situatie waarin uw klant zich bevindt, om de recuperatiemogelijkheden te maximaliseren. Indien vermoed wordt dat de invordering erg moeizaam of onmogelijk zal zijn, krijgt u hierover bericht en wordt het door u betaalde voorschot integraal terugbetaald. 

3.

Na betekening van de Ios-aanmaning heeft uw klant 1 maand de tijd om zijn openstaande schuld in een maal te betalen of een afbetalingsplan af te spreken. Uw klant kan de facturatie die aan de basis ligt van de vordering ook nog geheel of gedeeltelijk betwisten. Is dit laatste het geval dan stopt de verkorte procedure en kan u beslissen om de invordering via een gerechtelijke procedure verder te zetten. Een van onze partners-advocaten zal met u overleg plegen over de gegrondheid van de betwisting en deze desgevallend opnemen in een dagvaarding om zo een uitvoerbaar vonnis tegen uw klant te bekomen.

4.

Indien er geen reactie volgt op de Ios-aanmaning, of indien het afgesproken betaalplan niet wordt nageleefd, dan stelt de gerechtsdeurwaarder na verloop van 8 dagen een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit PV wordt via elektronische weg bezorgd aan een magistraat, die ogenblikkelijk een uitvoerbare titel aflevert met dezelfde mogelijkheden als een vonnis. 

5.

Aan de hand van deze uitvoerbare titel kan de gerechtsdeurwaarder via verschillende wegen druk uitoefenen om zo de betaling af te dwingen (beslag op inboedel, lonen, bankrekeningen, wagens, gebouwen, ...).

 

Voordelen van de verkorte Ios-procedure via Be Paid 

Voor onbetwiste facturen tussen zelfstandigen en bedrijven kan u via de verkorte procedure snel een vonnis bekomen zonder tussenkomst van de rechtbank. 

Be Paid werkt hiervoor samen met juridische experts, advocaten en gerechtsdeurwaarders over heel België.  Door steeds beroep te doen op lokale partners, gevestigd in de regio van uw debiteurs, kunnen wij snelheid van handelen combineren met een degelijke kijk op de solvabiliteit van uw klant. 

In 4 korte stappen kan u dus een titel bekomen, waarmee een gerechtsdeurwaarder de gedwongen uitvoering kan bewerkstelligen. Een aantal kosten uit de klassieke procedure via de rechtbank worden zo volledig uitgespaard, andere worden aanzienlijk verminderd. In alle gevallen worden de door u voorgeschoten werkingskosten steeds doorgerekend aan uw klant en u bij recuperatie integraal terugbetaald. Door haar snelheid en de figuurlijke stok achter de deur is deze procedure heel succesvol gebleken. Na gemiddeld 30 dagen zijn de meeste dossiers geregeld en staat het geld al op uw rekening!