Filosofie

Be Paid verenigt als enige platform in België invorderingsexperten, IT'ers,
advocaten en gerechtsdeurwaarders, met 1 gemeenschappelijke visie en doel:
het leven en werken voor u als ondernemer makkelijker maken.

Door u één online aanspreekpunt aan te bieden waarop u al uw openstaande dossiers
veilig en met een muisklik of tik op uw smartphone of tablet kan doorsturen,
maakt Be Paid definitief komaf met de complexiteit en veelheid van actoren binnen de invordering.

Speciaal daarvoor ontwikkelde ze haar SEKI-methodiek: Snel, Ethisch en Kordaat Invorderen.
ff

De SEKI-methodiek

Snel, Ethisch en Kordaat Invorderen: wat houdt dit in?

Snel:

 1. Be Paid kort het invorderingstraject dat door de meeste ondernemingen wordt doorlopen drastisch in door het schrappen van alle overbodige actoren binnen de schuldinvordering. Dit betekent voor u als ondernemer een grote besparing van tijd en geld.
 2. Eens de vervaldatum van uw factuur is bereikt, en eventuele eigen pogingen om betaling te bekomen zonder gevolg zijn gebleven, bezorgt u uw factuur manueel of automatisch aan Be Paid, die de zorg van u overneemt en het optimale vervolgtraject bepaalt. 
 3. Er wordt in de eerste plaats ingezet op een snelle minnelijke invordering. Door de ervaringen en databanken van een nationaal netwerk van lokale gerechtsdeurwaarders ten volle te benutten, zorgt Be Paid dat u al in een vroeg stadium zicht krijgt op de kredietwaardigheid van uw debiteurs, en nutteloze kosten zoveel mogelijk worden vermeden.
 4. Als minnelijk aanmanen geen resultaat oplevert, schakelt Be Paid onmiddellijk de actor met het meeste gezag en slagkracht in, de gerechtsdeurwaarder, die van het einde naar het begin van de invordering wordt verplaatst om hem daar zijn rol van bemiddelaar en onderhandelaar ten volle te laten uitoefenen.   
 5. Aangezien Be Paid het debiteurenbeheer al in een vroeg stadium van u overneemt, en met u duidelijke afspraken maakt om zo kostenefficiënt mogelijk de invordering na te streven, kan u zich als ondernemer volledig concentreren op uw kerntaak: het leiden van uw onderneming. 

Ethisch: 

Als de minnelijke invorderingspogingen vruchteloos blijven, en uw dossier aan de voorwaarden voldoet, kiest Be Paid resoluut voor de Ios-procedure. Zo wordt er niet alleen sneller, maar ook goedkoper ingevorderd, wat: 

- Beter is voor u als schuldeiser, want: 

 1. U hoeft minder kosten voor te schieten.
 2. U krijgt snel een beter zicht op de kredietwaardigheid van uw klant. Be Paid bezorgt u immers gratis de resultaten van een solvabiliteitsonderzoek op het adres van uw debiteur. 
 3. Er worden onmiddellijk correcte afbetalingsplannen afgesproken, die in de meeste gevallen ook worden nageleefd aangezien er een zwaardere sanctie aan de niet nakoming is verbonden. Er worden minder loze beloften gemaakt en u wordt sneller betaald. 
 4. Doordat er veel sneller wordt geïnd dan bij de klassieke procedure, wordt de positieve cashflow van uw onderneming gestimuleerd. Dit zorgt voor meer mogelijkheden tot investering, en dus ook meer groeimogelijkheden. 

- Beter is voor uw debiteur, want: 

 1. Hij moet minder kosten betalen bovenop het factuurbedrag doordat alle andere actoren wegvallen, door de goedkopere exploten van de gerechtsdeurwaarder, doordat er geen pleitvergoedingen van advocaten en gerechtskosten meer moeten worden betaald en door de wettelijke beperking van schadebedingen en intresten. 
 2. Uw debiteur wordt door de gerechtsdeurwaarder onmiddellijk aangespoord tot het opnemen van zijn verantwoordelijkheid en het bereiken van meer zelfredzaamheid. Hij krijgt immers al in een vroeg stadium de kans om een haalbare afbetalingsregeling af te spreken. 
 3. Hij verkrijgt meer zekerheid en duidelijkheid, omdat hij in staat wordt gesteld om zijn schulden op een menswaardig ritme af te betalen, zonder dat deze aangroeien tot een verstikkend zwaard van Damocles. 
 4. Door de ruimere mogelijkheden tot afbetaling, ontstaat er een betere verstandhouding tussen u en uw schuldenaar, waardoor er in de toekomst opnieuw zaken kunnen worden gedaan met elkaar, in alle vertrouwen. 

- Beter is voor de maatschappij, want: 

 1. De rechtbanken worden ontlast waardoor de staat minder geld moet uitgeven aan rechters en griffiers, en meer kan inzetten op preventie en aanpak van structurele armoede. 
 2. De economie krijgt meer ademruimte, omdat ondernemers in moeilijkheden minder invorderingskosten moeten betalen en meer mogelijkheden krijgen om een afbetalingsregeling af te spreken. 

Kordaat: 

 1. Be Paid verplaatst de gerechtsdeurwaarder van het einde naar het begin van het invorderingstraject: via bemiddeling zal hij reeds in de minnelijke fase een oplossing proberen bewerkstelligen. 
 2. Zowel schriftelijke aanmaningen als inleidende exploten uitgaand van een gerechtsdeurwaarder stuiten de verjaring van uw openstaande vorderingen. 
 3. Uw debiteurs gaan sneller over tot regeling van uw onbetaalde facturen wanneer ze weten dat deze zich reeds in handen bevinden van een openbaar ambtenaar met verregaande bevoegdheden en mogelijkheden tot uitvoering. De tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder doet uw wanbetaler immers beseffen dat het menens is en er wel degelijk zal moeten worden betaald, zoniet zal hij daar gerechtelijk toe worden gedwongen (via beslag op lonen, uitkeringen, bankrekeningen, voertuigen, ...).

   

Ontwikkeling SEKI-methodiek

BE PAID baseerde zich voor de ontwikkeling van haar SEKI-methodiek op inzichten uit de gedragswetenschappen
en studies over het betaalgedrag van particulieren en bedrijven, en combineerde de resultaten
van deze onderzoeken met de expertise en bevindingen van schuldinvorderaars
die zich dagelijks in de praktijk bezighouden met het innen van onbetaalde facturatie.

Door onze oplossingsgerichte aanpak zijn wij de perfecte partner om uw debiteurenbeheer over te nemen
zodat u verder zorgeloos kan ondernemen!
f