Meest gestelde vragen per dienst

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen per dienst. 
Mocht u toch nog een andere vraag hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Onderaan kan u een verklarende woordenlijst vinden. 

 

Algemeen

Wie/Wat is Be Paid? Zijn jullie te vertrouwen?

Be Paid is een dienstenplatform, een samenwerkingsverband tussen invorderingsspecialisten, advocaten en gerechtsdeurwaarders over heel België. Bij de opstart van uw dossier ontvangt u steeds de melding wie uw dossier in behandeling zal nemen. Twijfelt u nog of wenst u meer zekerheden, aarzel dan niet om ons te contacteren

 

Voor welke diensten kan ik bij Be Paid terecht?

Be Paid biedt u 4 diensten aan: 
- Invorderen via Ios of dagvaarding
- Minnelijk innen via aanmaning
- Uitvoeren van een solvabiliteitsonderzoek
- Optimaliseren van uw factuurvoorwaarden

Heeft u eerder hulp nodig bij een andere zaak, dan kan u ons steeds contacteren en bekijken we samen met u wat Be Paid voor u kan betekenen en hoe we voor een oplossing kunnen zorgen. 

Hoe maak ik mijn facturen over?

U kan uw facturen overmaken via het menu Diensten - invorderen van uw facturen. U krijgt vervolgens de keuze tussen de verkorte procedure en invordering via dagvaarding. Naar gelang het soort facturen dat u wenst in te vorderen, maakt u een keuze, waarna het in te vullen formulier verschijnt en u uw dossier(s) kan uploaden en verzenden. 

Indien u veel facturen ter invordering heeft en liever een oplossing op maat wil, kan u ons steeds contacteren via het contactformulier.  

Welke advocaten / gerechtsdeurwaarders behandelen mijn dossier? Zijn die bekwaam?

Be Paid werkt samen met een netwerk van advocaten en gerechtsdeurwaarders over heel België. Deze hebben jarenlange ervaring bij het invorderen van facturen en kunnen dan ook een heel mooi invorderingspercentage voorleggen.

Voor de optimalisatie van uw factuurvoorwaarden werken we samen met advocaten gespecialiseerd in uw bedrijfstak, om u zo een optimale service te geven. Wenst u meer informatie, aarzel niet ons te contacteren

Kan ik een formulier invullen zonder dat ik mij al ergens toe verbind? Ik ga toch niet onmiddellijk een factuur krijgen van de gerechtsdeurwaarder of advocaat?

Zeker! Bij het indienen van uw dossier ontvangt u van ons centraliserend gerechtsdeurwaarders- of advocatenkantoor een provisienota. Wenst u op dit moment de zaak niet te laten doorgaan? Of ontving u ondertussen een regeling? Geen probleem, wij annuleren uw aanvraag kosteloos. 

Kan ik gebruik maken van de advocaten en gerechtsdeurwaarders van Be Paid voor andere juridische zaken?

Dit kan zeker. Hiervoor kan u ons best uw vraag overmaken via het contactformulier. De meest geschikte partij zal u dan spoedig contacteren. 

Wat met de vertrouwelijkheid van mijn gegevens en deze van mijn klanten?

Uw gegevens en die van uw klanten worden in beveiligde bestanden opgeslagen. De advocaten en gerechtsdeurwaarders dienen zich te houden aan hun beroepsgeheim en garanderen bijgevolg ook een absolute vertrouwelijkheid van alle gegevens. 

Hoeveel kans op slagen heb ik? Hebben jullie al veel geïnd? Wat is jullie succes-rate?

Aangezien Be Paid samenwerkt met een netwerk van advocaten en gerechtsdeurwaarders over heel België kunnen we een heel goede inschatting van de solvabiliteit maken. De gerechtsdeurwaarders gaan ter plaatse en voeren eerst een controle uit vooraleer de procedure te starten en dus kosten te maken. Onze partners hebben jarenlange ervaring bij het invorderen van facturen en bijgevolg kan Be Paid dan ook een heel mooi invorderingspercentage voorleggen.

Mijn huurder moet mij nog verschillende maanden huur, kan ik hiervoor bij Be Paid terecht?

Be Paid kan u hierbij zeker helpen. Stel uw vraag via ons contactformulier en een van onze partners - advocaat of gerechtsdeurwaarder - zal u zo snel mogelijk contacteren. 

Ik heb een buitenlandse onderneming / mijn debiteur woont in het buitenland. Kan ik ook beroep doen op Be Paid?

Ja, dat kan zeker! Als de hoofdzetel van uw bedrijf gevestigd is in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië of Oostenrijk, en uw debiteur gevestigd is in België dan kan je via Be Paid de snelle CROS-procedure opstarten en moet je dus ook niet meer langs een rechtbank.

Is uw onderneming gevestigd in een ander land, dan kunnen onze experten u ook helpen om uw onbetaalde facturen in te vorderen, onder meer via het Europese betalingsbevel.

Tot slot kan u ook bij ons terecht voor alle invorderingen ten aanzien van buitenlandse debiteurs, waar ook ter wereld. 

Dien uw aanvraag in via het contactformulier, waarna één van onze advocaten-experten snel met u contact zal opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Verkorte procedure (IOS)

Wat zijn onbetwiste B2B facturen?

B2B facturen zijn facturen tussen zelfstandigen en bedrijven.

Indien u van uw klant geen betwisting of protest mocht ontvangen, bekijken we deze facturen als onbetwist. 

 

 

Kan ik mijn oudere facturen ook laten invorderen bij Be Paid?

Ja dat kan. Een van onze advocaat- of gerechtsdeurwaarders-partners kijkt na of de vordering nog niet verjaard is. Indien dit het geval zou zijn ontvangt u van hem een bericht. 

Ik wil de relatie met mijn klant niet schaden. Gaat Be Paid hiermee rekening houden?

Uiteraard. We trachten steeds de relatie tussen u en uw klant te behouden. Via een open communicatie trachten we de zaak snel en goedkoop te regelen. 

Ik heb contractueel geen intrest of schadebeding voorzien. Wat nu?

Bij deze procedure mogen de intresten en schadevergoeding maximaal 10% van de hoofdsom van de in te vorderen geldschuld uitmaken. Dit is anders dan bij de klassieke procedure voor de rechtbank. 

Ik heb enkele kleinere onbetaalde facturen. Is Be Paid ook hiervoor nuttig?

Zeker. In principe zijn alle kosten ten laste van uw klant. U kan de procedure tot invordering onbetaalde & onbetwiste facturen opstarten via Be Paid of u kan opteren om eerst een aanmaning te sturen. Indien u graag een service op maat laat uitwerken, kan u ons steeds contacteren en bekijken we dit samen met u even verder. 

Kan ik de betaalde voorschotten recupereren bij mijn klant?

De gemaakte kosten zijn ten laste van uw klant. De gerechtsdeurwaarder zal trachten deze te recupereren bij de behandeling van uw dossier. Indien de gerechtsdeurwaarder echter geen verdere uitvoeringsmogelijkheden ziet, zullen de gemaakte kosten aan u doorgerekend worden. Be Paid werkt met provisienota's zodat u zo min mogelijk met onverwachte kosten te maken krijgt. 

Welke termijn heeft mijn klant om de factuur te betwisten?

In uw factuurvoorwaarden staat een termijn vermeld waarna de factuur automatisch als aanvaard wordt geacht. Daarnaast heeft uw klant de mogelijkheid om na het betekenen van de aanmaning alsnog de factuur te betwisten. Wanneer dit zich voordoet, dient de zaak te worden ingeleid voor de rechtbank. De rechter inzake zal zich dan een beeld vormen over het dossier en hierin uitspraak doen. 

Wat als mijn klant een afbetalingsplan vraagt?

Als uw klant een afbetalingsplan aanvraagt, bekijkt de gerechtsdeurwaarder of advocaat of dit een degelijk voorstel is. Er zal steeds rekening gehouden worden met de door u aangegeven voorkeur in uw formulier bij indiening van het dossier. 

Wat als mijn klant na de IOS-aanmaning de factuur toch nog betwist?

Indien uw klant de aanmaning betwist, moet de procedure gestopt worden en kan u overgaan tot dagvaarding. U zal gecontacteerd worden met een voorstel om verdere mogelijke stappen te bespreken. Indien de betwisting wordt verworpen door de rechter en u in het gelijk wordt gesteld, zijn alle door u gemaakte kosten voor rekening van uw debiteur. 

Invordering bij particulieren & betwiste facturen

Een dagvaarding voor de rechtbank kost mij toch veel geld?

De kost van dagvaarding en rechtsplegingsvergoeding is ten laste van de persoon die de zaak verloren heeft. De gerechtsdeurwaarder volgt hierin de uitspraak van de rechtbank en zal trachten alle kosten te recupereren bij uw klant. Aangezien er vooraf steeds een solvabiliteitsonderzoek wordt uitgevoerd, kan de gerechtsdeurwaarder vooraf reeds een beeld van uw klant schetsen. 

Is het interessant om te dagvaarden voor kleinere factuurbedragen?

Dit is zeker interessant. Als uw rappels geen reactie of betaling uitgelokt hebben, kan u zeker overgaan tot dagvaarding. Vele kleine factuurbedragen kunnen voor u een grote te recupereren som worden. Ook in dit geval zijn de kosten ten laste van de persoon die zaak verliest, conform de uitspraak van de rechtbank. De gerechtsdeurwaarder zal trachten alle kosten te recupereren bij uw klant. 

Kan ik de gemaakte kosten recupereren bij mijn klant?

De gerechtsdeurwaarder dient de uitspraak van de rechtbank te volgen. Indien de rechtbank uw klant veroordeeld tot het betalen van de kost van dagvaarding en rechtsplegingsvergoeding zal men trachten deze mee in te vorderen. Alle kosten verbonden aan deze invordering zijn tevens ten laste van uw klant. Wanneer echter blijkt dat betrokkene insolvabel is, zal deze kost voor u zijn. Be Paid werkt in dit opzicht met provisienota's zodat u niet voor onvoorziene kosten komt te staan. 

Aanmaning versturen

Wanneer wordt de aanmaning naar mijn klant verstuurd?

Bij het invullen van een formulier voor het versturen van een aanmaning heeft u de keuze of u een aanmaning wil laten versturen door Be Paid of door één van onze gerechtsdeurwaarders. Wanneer u kiest om de aanmaning door één van onze deurwaarders te laten versturen, zal u binnen de 2 werkdagen een betalingsverzoek ontvangen van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Na ontvangst van uw betaling zal de gerechtsdeurwaarder een adrescontrole uitvoeren en de aanmaning aan uw klant versturen binnen de 5 werkdagen, zowel per aangetekend schrijven als via de gewone post. Als u heeft gekozen voor een aanmaning door Be Paid zal de aanmaning binnen de 5 werkdagen aan uw klant worden verstuurd per gewone post.  

Wat als mijn klant rechtstreeks aan mij het factuurbedrag betaalt?

Indien u het factuurbedrag ontvangt van uw klant en u wenst de zaak af te sluiten, kan dit zeker. De kost van aanmaning heeft u reeds betaald aan de gerechtsdeurwaarder, dus de zaak kan afgesloten worden zonder verder gevolg. Bent u de mening aangedaan dat uw klant dient in te staan voor de intresten en schadebeding, dan kan u ons contacteren en zullen we bekijken wat we verder kunnen doen.

Wat als mijn klant niet reageert op de aamaning?

Wanneer de termijn van betalen verstreken is en er werd geen reactie ontvangen op de aanmaning tot betalen, zal u van het centraliserend gerechtsdeurwaarderskantoor een schrijven ontvangen waarbij deze de mogelijkheden tot verdere invordering aan u doorgeeft. Eventueel kan er worden overgegaan tot dagvaarding voor de bevoegde rechtbank of bij onbetwiste facturen kan een verkorte procedure opgestart worden.

Wat is het verschil met een ander incassokantoor?

Een snelle, efficiënte manier van invorderen. Bij Be Paid heeft u de keuze. U kan een aanmaning laten versturen door Be Paid of door één van onze gerechtsdeurwaarders. Door onze samenwerking met gerechtsdeurwaarders en advocaten in heel België kan Be Paid zeer snel aan uw vraag tegemoet komen. Indien er geen reactie zou komen op de door u gekozen aanmaning, kunnen wij in 1 beweging de te nemen invorderingsstappen bekijken en met u bespreken. Een verkorte procedure in onbetwiste B2B zaken of een dagvaarding voor de rechtbank?

Kan ik de gemaakte kosten recupereren bij mijn klant?

Bij het versturen van een aanmaning tussen handelaars of bedrijven, dient uw klant in principe tevens de aanmaningskosten te betalen. Wanneer deze dat niet doet in minnelijke fase, zal de rechtbank oordelen over de aanmaningskosten en of uw klant deze al dan niet verschuldigd is. 

Stuit een aanmaning steeds de verjaring?

Nee, een gewone aanmaning is NIET verjaring stuitend, zelfs niet indien zij aangetekend wordt verzonden.

Omdat Be Paid uw kansen op invordering wil maximaliseren, laat zij uw aanmaningen versturen door haar partners - gerechtsdeurwaarders. Ingebrekestellingen verzonden door een gerechtsdeurwaarder werken immers WEL verjaring stuitend, indien aan de voorwaarden van artikel 2244 van het burgerlijk wetboek is voldaan.

Solvabiliteitsonderzoek

Wat wordt er nagekeken bij een solvabiliteitsonderzoek?

Be Paid kan 2 soorten solvabiliteitsonderzoeken aanleveren. 

Indien u reeds in het bezit bent van een vonnis en dit wenst te laten uitvoeren, dan kunnen wij een uitgebreid solvabiliteitsonderzoek doen. 

Indien u de procedure nog moet beginnen en ons de opdracht geeft een invordering op te starten bij een positief solvabiliteitsonderzoek, zal er een beperkt onderzoek worden uitgevoerd. 

Als dit een positieve solvabiliteit blijkt te zijn, zal ik mijn vordering dan met zekerheid terugkrijgen?

In de meeste gevallen zal het solvabiliteitsonderzoek een correct beeld weergeven, maar zekerheid tot recuperatie kunnen wij echter niet geven. Een solvabiliteitsonderzoek geeft reeds een goed beeld van uw klant, maar er kunnen zich steeds onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor deze solvabiliteit anders is dan eerst gedacht. 

Optimalisatie factuurvoorwaarden

Wat is het voordeel van deze optimalisatie?

Als vennootschap of handelaar is het belangrijk om over goede factuurvoorwaarden te beschikken. Deze vormen de bouwstenen van uw relatie met uw klanten. In geval van discussie kunnen deze factuurvoorwaarden een oplossing bieden. 

Ik kan verschillende modellen van factuurvoorwaarden terugvinden via internet. Wat is de meerwaarde om deze via Be Paid aan te vragen?

Onze gespecialiseerde advocaten stellen factuurvoorwaarden op, specifiek van toepassing op uw bedrijf. Bij standaard factuurvoorwaarden worden belangrijke clausules wel al eens vergeten, wat een enorm verlies voor uw bedrijf kan opleveren. 

Is de kostprijs hiervan de moeite waard?

Goede factuurvoorwaarden kunnen een basis zijn voor een goede verstandhouding met uw klant. Op die manier kan u alvast een aantal discussies vermijden. Uw klant wordt via uw factuurvoorwaarden nogmaals geïnformeerd over de betalingstermijnen, termijn van protest en dergelijke. Aangezien deze volledig op maat zijn, kan de inhoud ervan zeker verschillen.  

Ik heb nog geen factuurvoorwaarden. Kan Be Paid mij helpen bij het opstellen van nieuwe voorwaarden?

Dit kan zeker. U kan uw vraag hiervoor indienen via ons contactformulier. De advocaat zal u eerstdaags contacteren voor de verdere behandeling van uw aanvraag. 

Ik denk dat mijn factuurvoorwaarden al volledig in regel en aangepast zijn aan de nieuwste wetgeving. Kunnen jullie dit nakijken?

Ja, onze partner-advocaten bieden ook een scan-service aan van uw huidige factuurvoorwaarden. Indien deze al optimaal blijken te zijn, betaalt u enkel voor het nazicht.

Dien gerust uw aanvraag voor nazicht in via ons contactformulier, en dan krijgt u snel een bericht van een van onze partner-advocaten. 

Verklarende woordenlijst

Aanmaning tot betalen Een herinnering aan uw klant met verzoek tot betaling van uw factuur.
B2B Business to Business, handel tussen 2 bedrijven.
B2C

Business to Consumer, handel tussen bedrijf en particulier(en).

Hoofdsom De verschuldigde som geld, het factuurbedrag.
IOS Procedure

Verkorte procedure (Cros), invordering van onbetwiste facturen in een B2B relatie. 

Onbetwiste factuur Een factuur werd niet weerlegd of betwist door uw klant.
Verhoging van maximaal 10% Bij het invorderen van de IOS procedure wordt een schadebeding conform de factuurvoorwaarden beperkt tot 10% van de hoofdsom.
Betwisting Uw klant gaat niet akkoord met de factuur en betwist deze.
Gerechtelijke procedure Van zodra u een titel heeft, zoals bvb. een vonnis van de rechtbank, een notariële akte, ... kan de gerechtsdeurwaarder de gerechtelijke procedure opstarten. Dit omvat bvb. beslag leggen op de goederen van je klant.
Proces-verbaal van niet betwisting Na het verstrijken van een termijn van 1 maand en 8 dagen na de betekening van de aanmaning, kan het proces-verbaal van niet-betwisting worden opgesteld. Op basis van deze titel kan de gerechtsdeurwaarder dan overgaan tot de gedwongen invordering. 
Vonnis Beslissing van een rechter. Op basis hiervan kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot de gedwongen invordering. 
Solvabiliteit De financiële toestand van uw klant. Heeft deze veel roerende goederen? Andere schulden? Is deze in het bezit van voertuigen? 
Factuurvoorwaarden Algemene voorwaarden waarin o.m. algemene bepalingen staan met betrekking tot betaaltermijn, klachten, levertijd, ... 
Dagvaarding Een oproep om voor het gerecht te verschijnen. 
Gerechtelijke Intresten Intresten die lopen gedurende een gerechtelijke procedure, deze worden door de rechter toegekend vanaf de eis daartoe tot op het ogenblik van de betaling. 
Verwijlintresten Ook nog: nalatigheidsintresten. Dat zijn intresten die men kan aanrekenen voor laattijdige betalingen van prestaties of goederen. 
Rechtsplegingsvergoeding Een tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
Vredegerecht Een rechtbank voorgezeten door een vrederechter, een alleen zetelende magistraat die relatief snel oordeelt in kleine zaken die dicht bij de burger staan.
Ondernemingsrechtbank De voornaamste rechtbank voor geschillen tegen en tussen ondernemingen. 
Rechtbank van eerste aanleg Deze rechtbank is ingericht voor alle burgerlijke geschillen en strafzaken, die niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoren. Ook burgerlijke betwistingen boven een zeker bedrag worden voor de Rechtbank van eerste aanleg ingeleid.