Uitvoeren van een solvabiliteitsonderzoek

f

Eenvoudig solvabiliteitsonderzoek

Voordat u de daadwerkelijke invordering van uw onbetaalde facturatie opstart, kan een eenvoudig solvabiliteitsonderzoek uitwijzen welke invorderingsweg - minnelijk of gerechtelijk - het meest aangewezen is in een specifiek dossier.

Een gerechtsdeurwaarder gevestigd in de regio waar uw debiteur woont of zijn zetel heeft, voert een adrescontrole uit waarna hij zich naar dit adres begeeft om de mogelijkheden op recuperatie in te schatten. Aan de hand van zijn bevindingen ter plaatse, de resultaten van de databank van beslagberichten (= andere schuldeisers), de databank van de DIV (voertuigen) en zijn eventuele eerdere ervaringen met de betrokken wanbetaler voert hij een doorgedreven analyse uit van de algehele kredietwaardigheid.

De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld en u meegedeeld in de vorm van een persoonlijk advies voor een optimale en kostenefficiënte invorderingsstrategie in het dossier in kwestie.

Voor de aanvraag van een eenvoudig onderzoek dient u minstens 1 onbetaalde factuur te uploaden als bewijs van uw vordering. Voor de aanvraag van een uitgebreid onderzoek dient u een actuele en uitvoerbare titel te uploaden.

Verzeker uzelf van voldoende informatie over uw debiteur, en dien uw verzoek nu in!

f

Uitgebreid solvabiliteitsonderzoek

Wanneer u al in het bezit bent van een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis, een Ios-titel,...) dan kan u, aanvullend op het eenvoudig onderzoek, bijkomende gegevensbronnen en databanken laten checken om een nóg vollediger zicht te krijgen op de kredietwaardigheid van uw wanbetaler.  

Door een consultatie van de kruispuntbank van de sociale zekerheid en de rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen komt de gerechtsdeurwaarder alles te weten over eventuele lonen en uitkeringen, en bij de DIV en het kadaster leert hij hoeveel en welke wagens en onroerende eigendommen uw debiteur op zijn naam heeft staan. Gewapend met deze informatie kan er via (een dreiging met) een beslagmaatregel druk worden uitgeoefend op uw debiteur om de aan u verschuldigde bedragen terug te betalen. 

Het ereloon voor een eenvoudig solvabiliteitsonderzoek is 24,00 € excl. btw, voor een uitgebreid onderzoek wordt 38,00 € excl. btw aangerekend.

Indien u over een uitvoerbare titel beschikt en de inlichting is nuttig of noodzakelijk, kan deze kost worden gerecupereerd bij uw debiteur en wordt deze aan u terugbetaald.  

Why wait? Be Paid!